สนพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โครงการ"อาสาสมัครโรงพยาบาล(Yellow Birds)

 

                         นายแพทย์ประพาศน์  รัชตะสัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อาสาสมัครโรงพยาบาลฯ (Yellow Birds)    ซึ่งเป็นประชาชน จากพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาลร่วมเป็นอาสาสมัคร   รวมถึงคุณสุคนธวา (น้องใหม่ ) และคุณสมชาย  เปรมประภาพงษ์ ( เสนาโค้ก) ดารานักแสดง ร่วมเจตนา และปณิธาน  “ทำดีทำด้วยใจ  เพื่อคนไข้รพจ.”  เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  มาให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อนำกิจกรรมดีๆ  ของอาสาสมัครในโครงการ “เจริญกรุงใส่ใจ  ห่วงใยดุจญาติ”  ไปบอกต่อ
  
           
                       

                        ทั้งนี้โครงการ Yellow Birds  เป็นโครงการที่ชนะการประกวดของ กระทรวงมหาดไทย   ประเภทนวัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต  ซึ่งจะรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายก รัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  พร้อมทั้งจัดบูธแสดงผลงานในงานมหกรรมนวัตกรรมท้องถิ่นแห่งชาติ  ในเดือนกรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนา

 

            

 

           

 

           

 

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
                                                                                                    โทร.02-289-7351,02-289-7440 , 081-5550554