รางวัลชนะเลิศ
CQI
เรื่อง ไออุ่น
โดย วิสัญญี
รางวัลที่สอง
CQI
เรื่อง ลด VAP ลดงาน
โดย หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
รางวัลที่สาม
CQI
เรื่อง คู่มือการจัดชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดย หน่วยจ่ายกลาง
 
ผลงาน CQI
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
คู่นมแม่
นมแม่ที่ดีมีคุณภาพ ช่วยขจัดปัญหาทั้งมารดาและทารก
สามัญชาย
การดูแลป้องกันผู้ป่วยและการเกิดแผลกดทับ
สามัญหญิง
ลดอัตราการเกิด UTI ในหอผู้ป่วยสามัญหญิง
สามัญ 3
การพัฒนาการส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดตัวเหลือง
การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ
ผู้ป่วยนอก
การลดระยะเวลารอคอยในผู้ป่วยวิกฤต
หอผู้ป่วยพิเศษ
ลดการลอก LAB ผิด
OR
ป้องกันขาผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงและการบาดเจ็บบริเวณข้อพับขา
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ CPR
โภชนาการ
ลดปัญหาการจัดอาหารไม่ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์
รังสีวิทยา
การลดจำนวนฟิล์มไมได้คุณภาพจกาเทคนิคการตั้งค่าปริมาณรังสี
   
 
(คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดไฟล์)