โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

               โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มโครงการการแพทย์ทางเลือกครั้งแรกสมัยนายธานี บุญยประสิทธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยได้จัดทำให้บุคลากรไปดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดประจีนบุรี เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรไทยมาทำเป็นยาใช้แทนยาแผนปัจจุบัน ขณะนั้นมีดำริที่จะเชิญวิทยากรมาสอนอาสาสมัคร และบุคลากรในโรงพยาบาล ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการนวดกดจุดตามร่างกาย นวดฝ่าเท้า โครงการทำห้องอบสมุนไพร    แต่เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลมีจำกัดละมีการเปลี่ยนผู้บริหาร จึงยังไม่สามารถจัดการแผนงานดังกล่าวให้บรรลุเป้าได้ แต่ก็ได้เห็นโครงการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ที่ใช้สมุนไพรมาทำเป็นยารักษาโรคต่างๆ รวมทั้งเครื่องสำอาง และมีโรงงานผลิตสมุนไรเพื่อทำเป็นยารักษาโรคต่างๆ และปลูกสมุนไพรบางชนิดเอง ในโรงพยาบาล สร้างรายได้ให้โรงพยาบาล ปีละกว่า 30 ล้านบาท และช่วยให้ชาวบ้านใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมีรายได้เสริมจากการปลูกสมุนไพรที่โรงพยาบาลต้องการนำมาขายให้โรงพยาบาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา หรือเครื่องสำอางจากสุมนไพร เป็นการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาไทย และสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ชาวบ้าน

               ต่อมาไปดูงานการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในสมัย นายสมชาย จึงมีโชค เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

               ปัจจุบันโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรมาแทนยาแผนปัจจุบันบางชนิด ได้แก่ มะแว้งเม็ด ใช้แทนยาอมแก้เจ็บคอ ครีมพญายอใช้แทนยาทาแผลเริม สารสกัดจากขมิ้นชัน ใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ เจลพริก ใช้เป็นครีมทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ ครีมไพลทาแก้ปวดเมื่อย

               คณะกรรมการ HA, กลุ่ม Pain management ก็ได้เริ่มให้มีการรักษาผู้ป่วยในมีอาการปวดฉับพลัน หรือเรื้อรัง เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย ถ้ายังไม่ต้องการยาแก้ปวดทันที ก็จะให้ฝึกทำสมาธิ การใช้ซีดีธรรมะมาเปิดฟัง การสอนให้ญาตินวดกดจุดแก้ผู้ป่วย รวมทั้งหาหนังสือธรรมะมาให้ผู้ป่วยอ่าน

               สรุป ปัจจุบันโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการการแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นทางการ   เพราะข้อจำกัดทางกายภาพ และกำลังรอการสร้างตึกโรงพยาบาลใหม่   จึงมีแต่การแทรกกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกไปในรูปแบบการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน และ Pain management ในผู้ป่วยในที่ยังไม่ต้องการยาแผนปัจจุบันทันที        ในอนาคตอาจมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมฝังเข็ม การจ้างประชาชนที่อบรมสำเร็จแล้วมาเพื่อทำการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจการแพทย์ทางเลือกดังกล่าว รวมทั้งอาจจัดให้บุคลากรไปดูงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เกิดแนวคิดมาปรับปรุงการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาล