โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

งานด้านการแพทย์ทางเลือก

1.  แพทย์แผนไทย   - ปัจจุบันยังไม่มี

 

2. แพทย์ฝังเข็ม - ขณะนี้ได้ส่งบุคลากร(แพทย์หญิงอรชุมา ยังกิจจา)ไปศึกษาต่อด้าน แพทย์ฝังเข็มคาดว่าเมื่อศึกษาแล้วเสร็จคงเปิดให้ บริการแพทย์ฝังเข็มที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

3.  นวดแผนโบราณ  - ขณะนี้มีอาสาสมัคร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Yellow birds) ซึ่งมีความสามารถด้านนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการที่ OPD และ IPD ได้ในราวเดือนมกราคม 2554 นี้

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก

1.  ดนตรีบำบัด

                    จัดให้มีที่บริเวณลานดนตรี ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยอาสาสมัครโรงพยาบาลตากสินเจริญกรุงประชารักษ์ (Yellow birds)

2.  Mind – Body Interventions

                    จัดให้มีอาสาสมัครโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Yellow birds) คอย
ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยให้คำแนะนำ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ บริการสระผมให้ผู้ป่วยใน ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น. โดยสามารถสระผมได้ครั้งละ 40 คน ต่อวัน